ĐỪNG BẢO VỆ TRÁI ĐẤT – SAVE EARTH OR SAVE US

ĐỪNG BẢO VỆ TRÁI ĐẤT...

“Save the planet”, “Protect the Earth”... là những khẩu hiệu phổ biến trong các chiến dịch về bảo vệ môi trường. Nhưng liệu loài người có đủ trình độ, hay nói cách khác, liệu chúng ta có đủ khả năng và đủ cao thượng để cứu Trái Đất?

Trái Đất không cần cứu khỏi rác thải nhựa. Chỉ mất khoảng 1000 năm nữa kể từ bây giờ, rác thải nhựa hầu như đều bị phân hủy. Trái Đất đã tồn tại được 4,543 tỷ năm, 1000 năm so với số đó chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc.

Trái Đất không cần cứu khỏi biến đổi khí hậu. Hành tinh này từng dường như được bao phủ bởi tuyết vào kỷ băng hà, ngập trong nước vào những đợt đại hồng thủy và cũng từng nhiều lần có mức nhiệt kỷ lục. Tại sao đây lại là vấn đề?

Trái Đất không cần loài người gìn giữ tài nguyên. Dầu mỏ cạn, rồi sẽ đầy trở lại theo đúng cách nó được tạo ra. Than đá, kim loại và những thứ tương tự cũng vậy. Giả như một số thứ không còn phục hồi được nữa, cũng chẳng phải vấn đề với Trái Đất.

Trái Đất cũng không cần được bảo vệ rừng và các loài thú. Khủng long và hàng nghìn loài khác từng xuất hiện, sinh sôi rồi lại biến mất. Những động vật hiện tại dường như khác xa và bớt kỳ vĩ hơn nhiều so với thời cổ đại, và có thể sẽ còn bớt kỳ vĩ hơn nữa ở tương lai. Nhưng đây cũng chẳng phải vấn đề của Trái Đất.

Trái Đất không cần con người.

Chính con người mới cần giải quyết các vấn đề về rác thải nhựa, trước khi nhựa tràn ngập trong nhà họ ở, trên đường họ đi, ở bãi biển họ nghỉ dưỡng hay thậm chí trong bao tử họ.

Chính con người mới cần giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, trước khi Trái Đất trở nên quá nóng để sống, hoặc quá lạnh để sinh tồn. Chính con người mới cần giành lại từng tấc đất với nước biển dâng.

Chính con người mới cần tiết kiệm tài nguyên để nuôi sống chính mình. Nhân loại đã phình lên rất to, đến mức chỉ một tin tức về dầu mỏ cũng khiến kinh tế chính trị toàn cầu rung động. Chúng ta đã đi quá xa, quá nhanh đến mức không thể bình tĩnh tưởng tượng viễn cảnh mọi thứ “hết sạch”. (trên thực tế thì còn lâu lắm).

Chính con người mới cần giữ gìn rừng và các loài thú để có thể nghiên cứu, ngắm nhìn, khai thác hay trầm trồ xuýt xoa. Nếu sư tử, hổ, báo, voi, cá heo, mực, rùa, hạc… biến mất, thì chẳng sao vì chúng ta vẫn còn rất nhiều chuột, muỗi và gián để ngắm mà?

Trái Đất không sợ nước bẩn, không khí đầy bụi hay khí CO2. Chúng ta sợ.

Đừng bảo vệ Trái Đất, hãy tự bảo vệ chính mình đi thì hơn.
____________

DON’T PROTECT THE EARTH...

"Save the planet", "Protect the Earth" ... are popular slogans in environmental protection campaigns. But are we humans qualified, in other words, capable of saving the Earth?

The Earth does not need to be saved from plastic waste. It only takes about 1,000 years from now to roughly decompose all plastic waste. The Earth has existed for 4,543 billion years, thus another 1,000 years will be nothing more than a drop in the ocean..

The Earth does not need to be saved from climate change. The planet was once covered by snow in the ice age, flooded with water during the cataclysms and also suffered from record-breaking heats several times. Why is climate change the problem?

The Earth does not need human resources. Once the oil has run out, it would be filled up again in the same way it was made. And the same is also applied to coal, metal and other natural resources. Even if some things are totally exhausted, the Earth will still be fine.

Forest and mammals also need no protections. Dinosaurs and thousands of other species once appeared, prospered and disappeared. Animals nowadays seem far different and far less grandiose than that during ancient times. Still, they can even be less awesome in the future. Nevertheless, this is none of the Earth's business, either.

The Earth does not need humans.

It is humans who need to solve the problems of plastic waste, before the plastic floods all over their homes, gets in their way, sunbaths on the beach they resort, or even sit still in their stomachs.

It is humans who need to tackle climate change before the Earth becomes unbearably hot, or too cold to survive. It is people who need to reclaim every inch of land with rising sea levels.

It is humans who need to save the resources they are feeding on. They have grown so much that even one small news about oil can make the global politics and economy shudder. We have gone so far, so fast that we cannot calmly imagine the prospect of "all gone". (in fact, it's still a long time).

It is people who need to preserve forests and mammals so they can study, watch, exploit or admire. If the lions, tigers, leopards, elephants, dolphins, squid, turtles, cranes disappear, is it okay that we still have mice, mosquitoes and cockroaches to watch?

The Earth is not afraid of dirty water, dusty air or CO2. It's US who are freaked out of these.

Don't protect the Earth, better protect yourself.