Nỗi khổ của quân Mông Nguyên ở Đại Việt

1/ Tướng Ngột Lương Hợp Thai từng theo cha (Tốc Bất Đài) làm cỏ nước Kim; hành quân vạn dặm, 2 năm diệt 6 nước, sang bằng cả Đông Âu; thân làm tướng thì hủy diệt nước Đại Lý

=> Sang Đại Việt, trụ được 12 ngày 🐧

2/ Các thể loại máy bắn đá, Tây Vực pháo, Hồi Tân pháo, Trebuchet... của Mông Cổ đã hủy diệt hầu hết những toà thành kiên cố nhất thế giới đương thời: Yên Kinh, Biện Kinh, Thái Châu, Tương Dương - Phàn Thành, Bát-đa, Samarkand, Urgench, Moskva, Kiev... cho dù những tòa thành được xây bằng loại đá cứng nhất, dựa núi cao hiểm trở, có sông rộng đầm lầy bao quanh, dát kim loại bên ngoài, giăng đủ thứ lưới phòng thủ, xây 3 vòng 4 lớp... cũng không trụ nổi

=> Sang Đại Việt, có 1 tòa thành Thăng Long tạm gọi là khá khẩm, mà... w.t.f... sao éc có ai thủ thành, cũng éc có dân để đồ sát, và quan trọng hơn... éc có lương thực để cư.ớp 🐧

3/ Quân Mông Cổ nổi tiếng về tài bắn cung và thiện xạ

=> Sang Đại Việt: chiến tướng Toa Đô, vị anh hùng làm cỏ thành Tương Dương (đánh bại Hàng Long Thập Bát Chưởng) trúng tên chết, Lý Hằng trúng tên độc chết, Thoát Hoan chui ống đồng trốn vì sợ tên độc, chuyện gì đang xảy ra vậy??? Đại Việt đi.ên rồ!!! 🐧

4/ Sau khi chiếm Nam Tống, nhà Nguyên thâu tóm được đội thủy quân hùng mạnh bậc nhất Á Đông bấy giờ (aka quân Giang Đông, Kinh Châu trong Tam Quốc), thêm đám hải tặc Nam Hải khét tiếng, thêm đội quân người Lê ở đảo Hải Nam cũng khá ngầu bá

=> Cả lũ kéo sang Đại Việt, bị đánh bay màu ở sông Bạch Đằng, khoảng 8 vạn thủy quân và 600 tàu chiến bỏ xác vĩnh viễn 🐧

Thôi em cút về phương Bắc đây, giỡn chút mà anh Việt làm căng quá 🐧

- Thành Châu - Group Lạc Khởi -