Thí nghiệm khoa học kỳ quái nào đang được tiến hành?

Q: THÍ NGHIỆM KHOA HỌC KÌ QUÁI NÀO ĐANG ĐƯỢC TIẾN HÀNH?

A: SEAN KERNAN, CON TRAI CỦA QUORA (8.4K UPVOTES)

Những nhà khoa học thuộc đại học Tufts đã khám phá ra rằng nếu bạn cắt đầu của một con giun dẹp, chúng không chỉ mọc lại được đầu mà còn phục hồi được những kí ức cũ. (Nguồn: These Decapitated Worms Regrow Old Memories Along with New Heads. Smithsonian Magazine. Stromberg, Joseph)

Họ kiểm tra giả thuyết này bằng cách nghiên cứu con đường mà bọn giun di chuyển để thoát khỏi một mê cung trước và sau khi bị chặt đầu. Thí nghiệm này đã chứng tỏ rằng cái đầu mới của bọn giun có thể lấy lại kí ức về con đường mà chúng sử dụng trước đó.

NHƯNG CÁI SỰ DỊ HỢM KHÔNG DỪNG LẠI Ở ĐÓ.

Nếu bạn để bọn giun ăn đầu của nhau, chúng có thể sở hữu kí ức của nhau và trong thí nghiệm trên thì chúng có thể lợi dụng những ki ức này để thoát khỏi mê cung.

Link Quora: https://www.quora.com/What-bizarre-science-experiments-are-in-progress/answer/Sean-Kernan

 

Nguồn: Quynh Anh Nguyen‎ => QRVN