Tôn Ngộ Không mạnh cỡ nào?

⭐️“Tôn Ngộ Không rốt cuộc mạnh cỡ nào?”⭐️(đã xóa 3/4 độ dài bài viết, vì có rất nhiều chi tiếc nguyên tác cần phần tích nên bài khá dài, cho anh em không rãnh đọc có thể kéo xuống cuối bài, xem bxh và bàn luận.)

Tóm tắt: Lúc Ngộ Không đánh với thiên đình là Thái Ất Thiên Tiên, đánh khắp ba mươi ba trọng thiên, đi thỉnh kinh vì là một hồi âm mưu Phật Đạo nên dù có đi bao nhanh cũng không thấy Tây Thiên, chỉ có Đường Tăng trải qua 81 nạn mới được Kinh Thư, nên Ngộ Không tăng độ khó game, đến khi Ngộ Không thành Phật đã có thể đứng vào top 10 mạnh nhất Tây Du(trừ vô địch GM). Phía dưới là hàng loạt dẫn chứng từ nguyên văn truyện chữ của Ngô Thừa Ân.

Đầu tiên, ta muốn nói một câu "Tây Du Ký tác giả Ngô Thừa Ân chết thời điểm, Phong Thần Diễn Nghĩa tác giả Hứa Trọng Lâm mới mười mấy tuổi hài tử!"

Cho nên, Tây Du Ký thế giới quan chẳng qua là Tây Du Ký thế giới quan, Phong Thần Diễn Nghĩa thế giới quan cũng chỉ là Phong Thần Diễn Nghĩa thế giới quan, Mộng Nhập Thần Cơ Hồng Hoang lưu mặc dù đem cả hai chỉnh hợp không sai, nhưng xin mời nhất định phân rõ ràng khác nhau!

Thứ hai, nếu như cần 《 Tây Du Ký 》 bên trong Tôn Ngộ Không thực lực đến tột cùng như thế nào, chúng ta nhất định phải hiểu rõ một sự kiện, cái kia chính là: "《 Tây Du Ký 》 thế giới quan bên trong, đến tột cùng thực lực phân chia là dạng gì?"

Nói cách khác, Hầu Tử sức chiến đấu, tại 《 Tây Du Ký 》 thế giới quan bên trong, đến tột cùng là thuộc tại cái gì cấp bậc, mạnh nhất, đến tột cùng là người nào?

Đáp án: "Tây Du Ký thế giới quan bên trong, người mạnh nhất thuộc về Tam Thanh, Như Lai, Ngọc Đế thì còn mang nghi ngờ, trừ cái đó ra, những người còn lại đều chỉ thường thôi."
Đạo lý rất đơn giản, 《 Tây Du Ký 》 bên trong liền đã nói rõ ràng:

Thái Thượng lão quân từng hóa thân Nữ Oa tên, luyện thạch bổ thiên, còn đã từng khai thiên tích địa, nói cách khác, Nữ Oa bất quá là Thái Thượng lão quân bí danh một trong mà thôi.

Trên thực tế, Thái Thượng lão quân kỳ thật có lẽ còn có một cái bí danh:

Hóa hồ vi phật, là Đạo giáo ở trong một cái điển cố, cho rằng Thái Thượng lão quân hóa thân Thích Ca Mâu Ni phật, điểm hóa chúng sinh, đồng thời... Quan Thế Âm Bồ Tát lúc ấy liền ở bên cạnh nghe, nhưng nàng thế mà chấp nhận... Từ một loại ý nghĩa nào đó, kỳ thật cá nhân ta hoài nghi, liền Thái Thượng lão quân khả năng cũng chỉ là một cái bí danh, hóa thân, chẳng qua Thái Thanh tương đối nổi danh một cái bí danh, chân chính Thái Thanh, nói không chừng còn tại ngoài ba mươi ba tầng trời Đại La Thiên tiêu dao tự tại đây.

Nói cách khác, Thái Thượng lão quân (hoặc là nói Thái Thanh), là không hề nghi ngờ 《 Tây Du Ký 》 thế giới người mạnh nhất một trong, nhưng cho dù là đã từng khai thiên tích địa qua Thái Thanh, cũng xa hoàn toàn không phải tối cường, bởi vì ở trên hắn, còn có một vị Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn tại...

Đạo lý rất đơn giản, bởi vì 《 Tây Du Ký 》 thế giới, nhưng thật ra là đã từng khai thiên tích địa qua rất nhiều lần (Nguyên văn Tây Du Ký rất dài, nhưng đại khái ý tứ liền là Tây Du Ký thế giới quan bên trong, thiên địa cũng là có tuổi thọ, mỗi 129600 năm liền sẽ một lần nữa xây dựng một lần, Thái Thanh là lần này thiên địa xây dựng người, nhưng không phải mỗi một lần thiên địa xây dựng người, trên thực tế, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là thơ văn ở trong Bàn Cổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn Nguyên Thủy ý tứ liền là tối sơ, tối khai thủy, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là Đạo giáo ở trong đối với Bàn Cổ xưng hô.)

Thế nhưng, nếu như làm rõ Tây Du Ký thế giới, mỗi 12 vạn năm xây dựng một lần, như vậy một cái khác nhân vật thủy chung tồn tại tranh cãi—— Ngọc Đế liền trở nên hết sức khả nghi.

Theo trong sách có khả năng phát hiện, Ngọc Hoàng đại đế nhưng thật ra là đã trải qua bên trên nghìn lần Thiên Địa Khai Ích khổ tu, mới hưởng này tam giới chung chủ tôn vị, dài như thế tuế nguyệt, Ngọc Đế thật giống nhìn qua yếu như vậy sao?

Nói thật, ta không chắc.

Bởi vì Tây Du Ký thế giới quan, là Ngô Thừa Ân đối với Đại Minh quan trường bắt chước tới viết, mà không có trải qua hệ thống logic học tập cổ nhân, đối với logic nghiêm cẩn tính nhưng thật ra là không có cảm giác gì.

Tại ý nghĩ của hắn bên trong, hoàng đế địa vị tôn sùng, nhưng động thủ, tự nhiên không có khả năng cùng võ tướng so sánh, cho nên, Ngọc Đế chân thực sức chiến đấu như thế nào...

Thật khó mà nói, cho nên, chỉ có thể nói là còn nghi vấn.
Đến mức Như Lai, không cần nhiều lời, Như Lai mạnh mẽ không thể nghi ngờ, là thuộc về hào không tranh cãi người mạnh nhất một trong, ta liền không cần nhiều lời.

Như vậy, Tây Du Ký thế giới người mạnh nhất hàng ngũ, sức chiến đấu trần nhà đã xác định, liền là Tam Thanh cùng Như Lai chờ rải rác mấy người, như vậy, chúng ta bây giờ là có thể bắt đầu tính ra Hầu Tử sức chiến đấu đến tột cùng là cái gì cấp bậc.

Đầu tiên, trong mắt của ta, Hầu Tử sức chiến đấu nhưng thật ra là chia làm mấy cái giai đoạn, cũng không là hoàn toàn nhất trí, đại náo thiên cung trước là bình thường phiên bản, đại náo thiên cung lúc là cuồng hóa phiên bản, đại náo thiên cung sau là gia cường phiên bản.

Đại náo thiên cung trước, tự phong Tề Thiên Đại Thánh thời điểm, Hầu Tử đối thủ đều là ai đây?

Cự Linh thần, Na Tra, về sau Ngọc Đế nghe Thái Bạch Kim Tinh khuyến cáo, làm thật sự phong Hầu Tử làm một cái Tề Thiên Đại Thánh, nó tại Thiên Đình biên chế, liền là phiên bản bỏ túi Đế Quân biên chế.

Mà Thiên Đình ở trong Đế Quân cấp bậc thần tiên có mấy người đâu?

Thiếu, vô cùng ít ỏi.

Cũng chính vì vậy, dù cho đại náo thiên cung về sau, Ngọc Đế cũng không có hủy bỏ Hầu Tử Tề Thiên Đại Thánh quan chức, chư thiên thần tiên nhìn thấy Hầu Tử, cũng vẫn là rất cung kính miệng nói "Đại Thánh", không khác, Hầu Tử, Thiên Đình Đế Quân.

Lúc đấu Hầu Tử tổng kết: Có thể nói, trên trời chư thiên tinh thần đều tới, âm phủ thế lực mang theo rất nhiều sơn thần dồn dập đến, nhân gian thủy hệ các hệ Long Vương giá lâm , ngoài ra còn Phật giáo hộ pháp thần cùng luân phiên trực ban thần.

Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Đình tiếp cận một nửa thần linh đều đã đến đông đủ, liền vì tiêu diệt một cái Hầu Tử. . .

Nhưng kết quả đây?

Cái kia Tứ Đại Thiên Vương thu binh ngưng chiến, chúng các báo công: Có bắt được hổ báo, có bắt được sư tượng, có bắt được sói trùng cáo lạc, càng chưa từng bắt lấy một cái hầu tinh.

Đệ nhất chiến, liền một cái Hầu Tử đều chưa bắt được. . .
Đương nhiên, về sau Nhị Lang thần liền đến, làm Thiên Đình nổi danh nhất chiến tướng, Hầu Tử lần thứ nhất gặp đủ để cùng mình đấu lực lượng ngang nhau đối thủ, thậm chí là mơ hồ ở vào hạ phong.

Nguyên văn ta liền không dán, chắc hẳn mọi người cũng đều biết, về sau Thái Thượng lão quân một cái Kim Cương trạc, trực tiếp đánh Hầu Tử ngã một phát, lập tức Hao Thiên Khuyển thừa cơ cắn Hầu Tử chân, Hầu Tử nhất thời không tránh thoát, Mai Sơn thất quái liền đảo mắt khóa Hầu Tử xương tỳ bà.

Có thể nói, theo một trận đến xem, Hầu Tử thua không oán, đối thủ trực tiếp đánh ra mấy ngàn nhân khẩu ưu thế, ngươi làm sao thắng?

Tổng kết, Thái Thượng lão quân Đâu Suất Cung tại ba mươi ba tầng trời, nhưng mà, Hầu Tử một đường theo ba mươi ba tầng trời, phát cuồng đánh tới nhất trọng thiên Lăng Tiêu điện bên ngoài, cơ hồ là trực tiếp đánh xuyên qua toàn bộ Thiên Đình.

Đến mức Vương Linh Quan, ta cũng phải đặc biệt nói một chút, đừng tưởng rằng đây là cái bình thường nhân vật, hắn kỳ thật tại Đạo giáo ở trong cực kỳ nổi danh: Thái Ất Lôi Thần Ứng Hóa Thiên Tôn.

Tôn Ngộ Không đánh với Vương Linh Quan một trận, tại người hiện đại xem ra bình thản không có gì lạ, nhưng đối với cổ nhân mà nói, cái kia chính là không thua gì "Batman đại chiến siêu nhân" trọng đầu hí.

Nói cách khác, tình huống lúc đó là, Thái Ất Lôi Thần Ứng Hóa Thiên Tôn liên hợp lôi bộ ba mươi sáu chính thần, mới miễn cưỡng nắm lúc ấy cuồng tính đại phát Hầu Tử gắt gao ngăn ở Lăng Tiêu điện bên ngoài, hơn nữa còn rất rõ ràng rơi xuống hạ phong. . .

Thế nhưng, Hầu Tử uy phong cũng là tới đây, bởi vì toàn bộ Tây Du Ký thế giới ở trong người mạnh nhất một trong. . .

Như Lai tới. Triệt triệt để để nghiền ép...

Về sau, chính là tây du trên đường chiến tích.
Kỳ thật, đối với Hầu Tử tại tây du trên đường chiến tích, ta cơ bản cũng là làm chuyện tiếu lâm đến xem, nhường dấu vết quá rõ ràng.

"Vạn năm ngang tay đế- Tôn Ngộ Không.”

Cùng ai đánh đều là "Đại chiến mấy trăm hiệp không phân thắng bại", về sau lại nhìn tình huống lựa chọn "Một gậy đánh chết", lại hoặc là bởi vì "Bị hun khói con mắt", "Bị gió cát mê con mắt", "Từ chối chính mình không biết Thủy chiến" các loại nguyên nhân, chạy đi Thiên Đình, Tây Thiên tìm cứu binh, có lúc mặc dù nhìn như không địch lại, như là Cửu Đầu Nguyên Thánh lần kia, nhưng kỳ thật cũng cho tới bây giờ đều là chính mình lông tóc không tổn hao gì, về sau liền phủi mông một cái đi Thiên Đình tìm cứu binh.

Rút ra lông tơ, biến ra bầy khỉ thủ đoạn cơ bản không có dùng qua, cùng Nhị Lang thần đả đấu lúc đã dùng qua Pháp Thiên Tượng Địa không thấy bóng dáng, hoàn toàn liền là thuộc về không cần bất luận cái gì kỹ năng đơn thuần “chém thường” đi qua.

Kỳ thật cũng rất dễ lý giải, dù sao Tây Du Ký tại cổ đại là làm Bình thư(cổ đại truyện dân gian) xuất hiện, rất nhiều dân chúng căn bản xem không hiểu chữ(chữ cỗ chỉ có người đọc sách đọc hiểu), nhưng bọn hắn nghe Bình thư, mà Bình thư chú trọng liền là cái náo nhiệt, liền ưa thích nói "Đại chiến mấy trăm hiệp” mới tính náo nhiệt, nếu như "Ba năm hiệp trảm ở dưới ngựa", liền không có gì hay.

Bất quá, Ngô Thừa Ân kỳ thật cũng mặt bên cho ra qua nói rõ lí do, nói Hầu Tử sớm biết Tây Du đường bên trên nên có chín chín tám mươi mốt nạn, trên thực tế, chín chín tám mươi mốt nạn cũng là đã sớm kế hoạch tốt lắm, tại Tây Thiên lấy chân kinh thời điểm, Phật Tổ ý tứ liền rất rõ ràng: "Nhất định phải tập hợp chín chín tám mươi mốt nạn" .

Cũng không phải cái gì âm mưu luận, mà là rất rõ ràng thấu triệt đạo lý, Tây Du Ký nguyên văn bên trong liền nói rất rõ ràng: “Thế nhân tổng là đối với quá mức dễ dàng lấy được đồ vật quá khinh thị, ngược lại là thiên tân vạn khổ có được đồ vật, mặc dù giá trị không cao, cũng sẽ gấp đôi yêu quý, nếu là không có này chín chín tám mươi mốt nạn, sợ là chân kinh không người coi trọng.”

Có thể nói, tại Tây Du đường bên trên Hầu Tử không cần thiết sử xuất toàn lực, hoặc là nói căn bản cũng không nên sử xuất toàn lực.

Tây Du mục đích là vì khảo nghiệm Đường Tam Tạng, sư huynh đệ mấy cái đều là phụ trợ hát vở kịch, nếu như tới một cái yêu quái diệt một cái yêu quái, không có chút nào độ khó, một đường đẩy ngang, cái kia Đường Tăng liền là đi một trăm năm đều không đến được Tây Thiên, bởi vì không có trải qua "Ma luyện" Đường Tăng y nguyên vẫn là một giới phàm phu.
Hầu Tử ban đầu vừa thả ra Ngũ Chỉ sơn thời điểm cũng không có ý thức được này điểm, cười đối Đường Tăng nói, muốn đi Tây Thiên, ta một cái Cân Đẩu vân liền chở ngươi đi , chờ càng về sau mới suy nghĩ tới vị.

Sau này qua sông Thông Thiên lúc, Đường Tăng phạm vào sầu, muốn cho sư huynh đệ mấy cái cõng hắn bay qua, kết quả mấy mọi người đẩy ba chắn bốn, mập mờ nói cái gì "Thần tiên tái bất động phàm phu" . . .

Mấy người bọn hắn liền núi đều dời động, đi qua đằng vân giá vũ chở qua nhiều ít sinh linh? Lần này thế mà liền cái Phàm Nhân đều vác không nổi? Ngươi dám tin?

Bất quá là bởi vì là sư huynh đệ mấy người đều trong lòng hiểu rõ, Tây Du mục đích là ma luyện Đường Tăng, đừng quản các ngươi có không có năng lực giải quyết, tóm lại chỉ cần Đường Tăng cảm thấy "Khó", chính mình thụ ma luyện là có thể.

"Linh Sơn chỉ ở ngươi trong lòng "

Nếu là thu thập không đủ này chín chín tám mươi mốt nạn, dù cho là đến Linh Sơn, cũng sẽ giống phần cuối như thế bị La Hán cưỡng ép vứt xuống đám mây, kinh thư rơi lả tả trên đất, kiếm đủ chín chín tám mươi mốt nạn.

Đánh yêu quái chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng, nhường Đường Tăng chịu "Gặp trắc trở", từng bước một thuế biến mới là Tây Du mục đích.

Thật muốn một gậy đẩy ngang đi qua, vậy liền vĩnh viễn đừng hy vọng nhường Đường Tăng đến Tây Thiên.
Chẳng qua là Hầu Tử không nói, bởi vì cứ như vậy, nếu như trên đường đi, hắn bật hết hỏa lực phía dưới, ngoại trừ một cái chim đại bàng, còn có một cái khả năng Ngưu Ma vương bên ngoài, còn có cái nào Yêu Vương có thể cùng hắn đi ba năm cái hiệp? Chín chín tám mươi mốt nạn lại muốn làm sao tập hợp?

Cho nên, trong mắt của ta, Hầu Tử tại Tây Du trên đường hết thảy chiến tích, cơ hồ đều không thể coi là thật , bất quá, chỉ có một lần chiến tích, ta cho rằng rất đáng được nói ra.
Trấn Nguyên Tử.

Trấn Nguyên Tử cái này người, kỳ thật coi là vẻn vẹn tại Tam Thanh Như Lai mấy người phía dưới, ở trước mặt hắn, Hầu Tử là tại Tây Hành đường bên trên hiếm thấy chân chính ăn quả đắng.

Nghiền ép, triệt để nghiền ép, gần như Như Lai hàng phục giống như con khỉ cái chủng loại kia nghiền ép.
Thế nhưng, nếu như cẩn thận nghiên cứu Trấn Nguyên Tử thân phận, chúng ta cũng chỉ có thể thở dài: "Thua không oan”.

Chúng ta trước đó đã nói qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng chính là Bàn Cổ, là mơ hồ Tây Du thế giới người mạnh nhất, nhưng Trấn Nguyên Tử tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt là như thế nào đâu?

"Mời hắn đến Thượng Thanh Thiên Di La cung nghe giảng Hỗn Nguyên Đạo quả."

Một cái "Mời" chữ, một cái "Nghe giảng", đủ để chứng minh Trấn Nguyên Tử thân phận và địa vị.

Lúc Hầu Tư nghe được Trấn Nguyên Tử nói thế liền mỉa mai Trấn Nguyên Tử là "Thái Ất Thiên Tiên", cho nên "Mời ngươi này Bát Ngưu Đề đi nghe giảng là chuyện gì!" Chẳng lẽ nói là Hầu Tử xem thường Thái Ất Thiên Tiên thân phận sao?

Rõ ràng không phải, bởi vì, cho dù là Hầu Tử chính mình, kỳ thật cũng là Thái Ất Thiên Tiên.

Tại Sư Vương, Tượng vương, Đại Bằng một trận chiến bên trong, liền từng tại chính văn bên trong trực tiếp nói rõ: "Cái kia Tam Tạng nhục nhãn phàm thai, không biết là tính toán; Tôn đại thánh lại là Thái Ất Kim Tiên, trung chính chi tính" .

Nếu như nói Tôn Ngộ Không là khinh bỉ Thái Ất Thiên Tiên, đối nó khinh thường, như vậy, chính mình cũng bất quá là cái Thái Ất tiên Tôn Ngộ Không, chẳng phải là cũng nắm chính mình cho cùng chửi rồi? ? ?

Mà lại, bên trong còn có một cái địa phương cổ quái, vô luận là thần tiên vẫn là yêu quái, mặc dù đều tán thành Tôn Ngộ Không là cái Thái Ất tiên, nhưng đối với hắn chính là, có lúc gọi hắn là Thái Ất Tán Tiên, có lúc lại có gọi hắn là Thái Ất Kim Tiên, hay hoặc là Hỗn Nguyên Nhất Khí phía trên Thái Ất Kim Sơn.

Đây là vì cái gì đây?

Bởi vì, này dính đến một cái Tây Du Ký vị trí Đại Minh đương nhiên cho rằng là thường thức, chúng ta lại phần lớn không biết được một vật.

"Thái Ất không phải đường chính, Tam Thanh xưng Đại La."
Thái Ất tiên, kỳ thật liền là đối với hết thảy cũng không phải là truyền thừa từ Tam Thanh môn hạ mà thành tiên giả xưng hô, Phúc Lộc Thọ tam tinh khinh bỉ Hầu Tử là "Thái Ất Tán Số", kỳ thật liền là nói: "Ngươi Hầu Tử là bàng môn tà đạo xuất thân, không phải Tam Thanh chính thống, không vào chân lưu"
Mà Đại La tiên, cũng chính là bình thường nói tới Đại La thần tiên, kỳ thật liền là học được từ Tam Thanh môn hạ, là đạo môn chính thống ý tứ.

Lấy một thí dụ, Trư Bát Giới, kỳ thật là thuộc về là Tam Thanh môn hạ chính thống đệ tử xuất thân, đường đường chính chính đạo môn chân truyền.

Trong đó đang có một câu "Bởi vì ta tu thành Đại La tiên", cũng là chỉ ra Trư Bát Giới thân phận, Đại La tiên, mà theo mặt khác rất nhiều địa phương đến xem, Trư Bát Giới cũng đúng là cái Tam Thanh môn hạ chính thống đệ tử.

Trở về chủ đề, kỳ thật Hầu Tử mỉa mai rất đơn giản, đi Thượng Thanh Thiên Di La cung đều là hắn Tam Thanh môn hạ đường đường chính chính Đại La thần tiên, là đạo môn chính thống bên trong cấp bậc cao nhất bên trong giảng bài, ngươi một cái bàng môn thành tiên Thái Ất tiên, cũng dám ở cái kia khoác lác đi nói Di La cung nghe giảng? Chết cười người.

Nhưng Hầu Tử như thế nào lại biết...

Cái kia Trấn Nguyên Tử thật sự có ngưu bức như vậy, ngưu bức đến có thể làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình phát thiếp mời, mời đi đạo môn chân truyền ở giữa bên trong giảng bài, vẫn là dùng giảng sư thân phận nghe giảng.

Mặt mũi này bị đánh thật đau nhức.

Bất quá, theo câu kia "Không thể trái Đại Thiên Tôn thư tín, muốn hướng Di La cung nghe giảng" đến xem, rất rõ ràng, Trấn Nguyên Tử thân phận chung quy là không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặc dù là tiếp cận người mạnh nhất hàng ngũ, nhưng cuối cùng không phải chân chính người mạnh nhất một trong.

Nhưng mà, nếu là bởi vì phía trên những cái kia thí dụ, ngươi liền cảm thấy Hầu Tử kỳ thật không có mạnh như vậy, vậy ngươi liền sai, Hầu Tử kỳ thật thật rất mạnh, hắn không mạnh, vẻn vẹn nhằm vào những cái kia người mạnh nhất hàng ngũ mà nói, ta cũng không phải là thả miệng pháo ', mà là sự thật chứng minh.

Hỗn Nguyên Nhất Khí phía trên Thái Ất Kim Tiên!

Đây là lặp đi lặp lại xuất hiện tại đối với Hầu Tử đánh giá ở trong từ ngữ, như vậy, cuối cùng là một loại gì khái niệm đâu?
Minh triều thịnh hành "Thiên Địa Thần Nhân Quỷ" năm tiên thuyết pháp, cũng chính là Lữ Đồng Tân đối với tiên nhân đẳng cấp đánh giá:

Kỳ thật, cái này là Đại Minh công nhận tiên nhân phân loại, là năm loại khác biệt tiên nhân, trong đó dùng Thiên Tiên, tức Kim Tiên làm thượng đẳng nhất tiên nhân.

Thế nhưng, ta đã nói rồi, tiên nhân có Đại La tiên cùng Thái Ất tiên khác nhau, làm bàng môn tà đạo thành tiên Hầu Tử, cho dù là thành tựu Thiên Tiên (Kim Tiên), cũng là Thái Ất Thiên Tiên, Thái Ất Kim Tiên, vĩnh viễn không phải là bình thường dân gian thảo luận Đại La Kim Tiên.

Thế nhưng, Hỗn Nguyên Nhất Khí phía trên Thái Ất Kim Tiên lại không phải, đây là Đại Minh thịnh hành một loại căn cứ vào Ngũ Tiên mà nói bên trên, so Ngũ Tiên càng thêm tôn sùng tiên nhân, tức đến chứng Hỗn Nguyên Đạo quả tiên nhân.
Chỉ bất quá, đối với Đại La tiên mà nói, bọn hắn đến chứng Hỗn Nguyên Đạo quả, là "Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên", mà Hầu Tử dạng này Thái Ất tiên đến chứng Hỗn Nguyên Đạo quả, thì là "Hỗn Nguyên Nhất Khí phía trên Thái Ất Kim Tiên" .
Mà so đến chứng Hỗn Nguyên Đạo Quả còn cao, cũng là Đại Minh cho rằng thành tựu tối cao, thì là "Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên" .

Đến một bước này, chính là triệt để đi đến cuối con đường, bởi vì "Vô Cực bên ngoài phục Vô Cực", dù cho ngươi so "Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên" còn muốn mạnh gấp trăm lần, 1000 lần, gấp một vạn lần thậm chí một trăm triệu lần. . . Vậy cũng y nguyên vẫn là "Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên" .
Nói cách khác, Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử dạng này Tây Du Ký thế giới người mạnh nhất hàng ngũ, kỳ thật cũng chỉ là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, vẻn vẹn cao hơn Hầu Tử ra một cái cấp bậc mà thôi.

Hay là nói:

Hầu Tử tại Tây Du trên đường cuối cùng, kỳ thật đã cùng Tam Thanh, Như Lai dạng này cơ hồ chỉ tồn tại ở bối cảnh ở trong người mạnh nhất, rất gần, dứt bỏ những cái kia phổ biến thần long kiến thủ bất kiến vĩ bối cảnh nhân vật, tại ngoài sáng bên trên, hắn liền là cơ hồ không đâu địch nổi tay tối cường.

Trong Phật giáo so Hầu Tử lợi hại, nói chung cũng chính là Hoành Tam Thế Thụ Tam Thế Phật , ngoài ra còn cá biệt vài vị Bồ Tát, trừ cái đó ra, có thể cùng Hầu Tử cùng một cấp bậc cũng sẽ không vượt qua mười mấy người.

Mà đây đã là toàn bộ Phật giáo. . .

Toàn bộ Tây Du Ký thế giới, chân chính có thể cùng Hầu Tử đấu, không cao hơn hơn mười vị, siêu việt Hầu Tử, nhiều nhất chỉ có vài vị.

Thoạt nhìn rất nhiều đúng không, nhưng đừng quên, đây đã là nắm những cái kia khai thiên tích địa, vạn kiếp bất diệt GM nhóm, những cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ siêu cấp treo bức nhóm đều cho vào kết quả.

Cái này bối cảnh nhân vật, thiên địa còn là bọn họ sáng tạo, cường đại trình độ đã không thể lường được.

Đừng nói Hầu Tử thật nắm toàn bộ Thiên Cung đều lật ngược, coi như là tam giới phá vỡ, thiên địa đảo ngược đại tai nạn, loại người này đều chưa hẳn nhích người, bởi vì đối với này chút đã gặp nhiều lần Thiên Địa Khai Ích GM mà nói, hết thảy đều chẳng qua là mưa bụi mà thôi.

Mà chỉ cần này chút chỉ có vị trí GM không ra tay, Hầu Tử đúng là ở bề ngoài, liền không có bao nhiêu người có thể thắng nó.

Hầu Tử, là tiếp cận người mạnh nhất hàng ngũ người.

⭐️⭐️⭐️BXH:

Tam Thanh, Như Lai, khả nghi Ngọc Đế, Trấn Nguyên Tử, Quan Thế Âm, Chân Vũ đại đế, Bồ Đề lão tổ…

Xuống chút nữa, chính là từng cái Phật Đà, Bồ Tát, Nhị Lang thần, Đông Nhạc đại đế.

Hầu Tử nguyên lai thuộc về thứ ba bậc thang ở trong người nổi bật, Thượng Du nhân vật, nhưng đại náo thiên cung thời điểm cuồng thái tất hiện, thực lực nổ tung đến có thể xưng toàn bộ Tây Du ở trong mạnh nhất Hầu Tử. Lúc kia, Quan Thế Âm đoán chừng là không chế không được hắn, Trấn Nguyên Tử các loại hẳn là còn có khả năng, có thể chắc thắng, chỉ có Tam Thanh, Như Lai.

Nhưng cho dù là Như Lai, tràn đầy tự tin một chưởng đè xuống, cũng vẫn là kém chút nhường Hầu Tử lật ra đến, không thể không lại tăng thêm một đạo bùa, mới chính thức nắm Hầu Tử đè ở.

Mà bị đè ép năm trăm năm về sau Hầu Tử, đã theo đơn thuần sẽ chỉ chém chém giết giết vũ phu, bắt đầu dần dần hướng phía thần cơ diệu toán thần tiên thay đổi, thực lực tăng trưởng không lớn, nhưng ở thành Phật về sau, cũng đúng là đi vào đến đệ nhị bậc thang bên trong, cho dù là đối mặt Quan Thế Âm, cũng chưa chắc không phải không có lực đánh một trận.