Khoa học

  • Vũ trụ rộng bao nhiêu?
    Vũ trụ quan sát được có đường kính vào khoảng 28,5 tỷ parsec (93 tỷ năm ánh sáng) trong thời điểm hiện tại và ước tính có khoảng 2 nghìn tỉ thiên hà trong vũ trụ quan sát được. Các nhà thiên văn chưa biết được kích thước toàn thể của Vũ trụ là bao nhiêu và có thể là vô hạn.
  • ĐỪNG BẢO VỆ TRÁI ĐẤT - SAVE EARTH OR SAVE US
    Save the planet, Protect the Earth... là những khẩu hiệu phổ biến trong các chiến dịch về bảo vệ môi trường. Nhưng liệu loài người có đủ trình độ, hay nói cách khác, liệu chúng ta có đủ khả năng và đủ cao thượng để cứu Trái Đất?
  • Sao Neutron va chạm cách chúng ta 520 triệu năm ánh sáng
    Các nhà thiên văn học lần thứ hai phát hiện sóng hấp dẫn tạo ra từ vụ sáp nhập dữ dội của hai sao neutron.